کارکنان / بازنشستگان

امور مربوط به آموزشگاه آزاد

 مسابقات ملی مهارت

سنجش و ارزشیابی (آزمون)

 تمدید / تعویض گواهینامه ها مهارت

 صنایع

اصناف

 مشاوره و هدایت شغلی

پیش ثبت نام دوره ها آموزشی مهارتی

 ثبت نام دوره ها ی سه شنبه های ماهرانه با  بانوان شایسته

تماس با ما

ورود کارکنان میز خدمت

میز خدمت الکترونیکی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

پرتال جامع سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

اخذ وقت ملاقات با مدیر کل

ارتباط مستقیم با مدیر کل

پیش ثبت نام دوره های آموزشی سه ماه اول سال 99

مرکز خواهران الزهراء