کارکنان / بازنشستگان

امور مربوط به آموزشگاه آزاد

 مسابقات ملی مهارت

تهیه استاندارد و کتب آموزشی

ثبت نام دوره های آموزشی

سنجش و ارزشیابی (آزمون)

 تمدید / تعویض گواهینامه ها مهارت

 صنایع

اصناف

 مشاوره و هدایت شغلی

پیش ثبت نام دوره ها آموزشی مهارتی

 دریافت پیشنهادات ،نظرات ،انتقادات و شکایات مردمی

تماس با ما

ورود کارکنان میز خدمت

میز خدمت الکترونیکی سازمان

پرتال جامع سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

اخذ وقت ملاقات با مدیر کل

ارتباط مستقیم با مدیر کل

دریافت فیش حقوقی و حکم بازنشستگان

دریافت پیشنهادات  در رابطه بهبود ارائه خدمات

سوالات متداول