فرم اطلاع رسانی اقدامات پیش ثبت نام مسابقات /پیش ثبت نام دوره های آموزشی

کاربر کرامی میز خدمت: ضمن سپاس از زحمات شما، لطفا نتیجه اقدامات انجام شده در خصوص درخواستهای کاربران را در فیلدهای مربوطه با دقت ثبت و ارسال نمایید.
  • شماره پیگیری یا درخواست متقاضی ثبت شود