فرآیند تمدید گواهینامه :

 

۱-تحویل مدارک جهت ثبت نام تمدید گواهینامه

۲-پرداخت هزینه صدور گواهینامه پس از ۱۵ روز در سایت http://pay.portaltvto.com/pay/licence

۳-مراجعه به سایت  khedmat.alborztvto.ir/renew-and-change-the-certificate جهت اطلاع از صدور گواهینامه

 

 

نکته :

پس از پرداخت هزینه صدور گواهینامه متقاضی میتوانید جهت دریافت گواهی موقت به سایت   http://azmoon.portaltvto.com/estelam/estelam  مراجعه نمایید.