فرم پیش ثبت نام دوره های ویژه شاغلین واحد صنعتی و صنوف در محل مراکز آموزشی

مدیر/ مسئول محترم بنگاه اقتصادی:به منظور معرفی شاغلین محترم شرکت یا بنگاه اقتصادی مربوطه برای شرکت در دوره های مهارتی که به صورت محدود در محل مرکز آموزش فنی و حرفه ای برگزار خواهد شد، نسبت به تکمیل اطلاعات خواسته شده در این صفحه و در پایان از طریق گزینه ارسال نسبت به ارسال آن اقدام نمایید:
  • نام بنگاه اقتصادی/ واحد صنعتیزمینه فعالیتتعداد افراد شاغل در بنگاه / واحد صنعتی 
    افزودن یک ردیف جدید
  • نام و نام خانوادگیکد ملینام پدرتاریخ تولدمدرک تحصیلی 
    افزودن یک ردیف جدید
  • نام استاننام شهرستاننام شهر 
    افزودن یک ردیف جدید
  • 12 + 2 =