ثبت نام دوره آموزشی ضمن خدمت کارکنان

همکار گرامی:جهت شرکت در دوره آموزشی ضمن خدمت کارکنان، لطفا متناسب با علاقه و نیاز خدمتی خود نسبت به انتخاب دوره آموزشی و تکمیل کلیه فیلدها اقدام و کلید ارسال را بزنید.