فرم درخواست پیش ثبت نام دوره های آموزشی

  • متقاضی محترم: دوره های آموزشی در آموزشگاههای آزاد بر اساس استانداردهای مصوب سازمان آموزش فنی و حرفه ای توسط آموزشگاههای آزاد مجاز برگزار و آزمونهای پایان دوره و اعطای گواهینامه مهارت توسط سازمان انجام می شود و دوره آموزشی در مراکز آموزش فنی و حرفه ای به صورت رایگان برگزار می شود. ضمنا خاطر نشان می سازد دوره هایی که توسط آموزشگاههای آزاد استان برگزار می شود در مراکز آموزش فنی و حرفه ای برگزار نمی شود.
  • آخرین مدرک تحصیلیرشته تحصیلیسال اخذ مدرک تحصیلی
  • شماره تماس ثابتشماره تماس همراه
  • سیزده + چهار =