مدارک لازم جهت تمدید و تعویض گواهینامه :

۱-اصل گواهینامه

۲-کپی شناسنامه 

۳-کپی کارت ملی

۴-یک قطعه عکس پرسنلی

۵- تکمیل فرم درخواست تمدید /تعویض گواهینامه